Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Vestigen en Ondernemen

Als bedrijven zich op het haven- en industrieterrein willen vestigen, is het Havenschap Moerdijk de organisatie die u wegwijs kan maken in dit traject.

Via de afdeling Exploitatie kunnen wij u van dienst zijn om u informatie te verschaffen over onroerend goed dat te koop of te huur staat of terrein dat nog uitgeefbaar is voor vestiging.

Havenschap Moerdijk geeft grond uit in erfpacht.

 

Op het terrein is vestiging aan bepaalde spelregels gebonden. Vestiging moet inpasbaar zijn in het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk. Om te kijken hoe uw mogelijke vestiging hierin past, is de Commissie Vestiging in het leven geroepen. 

Behoort u tot de gevestigde bedrijven dan staan de regels beschreven in de Algemene voorwaarden Havenschap Moerdijk en daarnaast is de Haven- en terreinverordening Moerdijk van toepassing. 

 

Bedrijven die zich vestigen op het industrieterrein Moerdijk zijn vanaf 1995 'verplicht' om deel te nemen aan de collectieve beveiliging. Deze beveiliging wordt georganiseerd door de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM), waar de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), de gemeente Moerdijk, het Politie Team Moerdijk en het Havenschap Moerdijk deelnemers in zijn.

Nieuwe gevestigde bedrijven kunnen lid worden van Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). Dit is de bedrijvenvereniging die de belangen behartigt van de gevestigde bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk.